25 SIE / Inne

MŚ w zapasach: Baranowski siódmy, Baran czternasty