25 WRZ / Siatkówka

MŚ: ustawione losowanie III rundy? Długa lista zarzutów